Tervetuloa!

Kohti kohtaamisen kulttuuria: sovittelutaidot oppilaille sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle

Tuoreimmat tapahtumat kentältä näet  Facebookissa.

UUSIA JULKAISUJA:
VERSO-ohjelman toimintamalli on vahvasti näkyvissä uudessa tutkimusjulkaisussa, joka syntyi EU-komission tuella International Juvenile Justice Observatoryn alla toimivan European Council for Juvenile Justice tutkijaryhmän tuloksena. Tämä "European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People" avaa hienosti niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Tutkimukseen liittyvät julkaisut (vol I, vol II ja vol III) ovat luettavissa linkissä: http://www.ejjc.org/eumodel

VERSO-ohjelma on ollut mukana PLAN Internationalin hankkeessa "Participation School Governance" vuodesta 2013. Ohjelmajohtaja Maija Gellin ja lehtori Sirkku Myllyntausta ovat kouluttaneet restoratiivisen lähestymisen merkitystä ja sovittelutaitoja Ugandan opettajille, oppilaille ja päättäjille kahdella koulutusmatkallaan ja kolmatta matkaa ollaan suunnittelemessa. Upea artikkelikokoelma globaalikasvatuksesta ja demokratian vahvistamisesta on saanut nimekseen "Osallistava koulu, aktiivinen maailma. Näkökulmia osallisuuteen ja globaalikasvatukseen kouluyhteisössä". Tiedote luettavissa linkissä:
https://plan.fi/kouluille-opas-lasten-osallisuuden-ja-globaalikasvatuksen-tueksi

Huomio Verso-ohjaajat ja Vertaissovittelijat! VERSO-neuvosto käynnistyi 9.12.2015!

Ilmoittaudu mukaan Verson oppilasneuvostoon! Verso-ohjelma kokoaa Verso-oppilaiden Verso-neuvostoa.

Verso-ohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta ja nähdä heidät oman yhteisönsä asiantuntijoina.  Nyt haluaisimmekin hyödyntää Versojen ammattitaitoa ja näkemyksiä sovittelusta arjessa. Kokoamme Verso-oppilaiden omaa Verso-neuvostoa, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa ja kokemuksia vertaissovittelijoiden arjesta ja hyödyntää sitä vertaissovittelutoiminnan kehittämisessä. Neuvoston tuomaa tietoutta tulemme käyttämään mm. koulutustemme kehittämiseen, mutta tausta-ajatuksena on myös edistää Verso-oppilaiden välistä maanlaajuista yhteisöllisyyttä. 

Verso-neuvoston toiminta käynnistyi 9.12.2015 internet-pohjaisena kyselylomakkeena, jonka käyttäjiksi olemme kutsuneet uusia ja vanhoja Verso-oppilaita ympäri Suomen. Kutsu Verso-neuvoston työskentelyyn lähetetään koulujen Verso-ohjaajille, jotka välittävät linkin avoimeen lomakkeeseen koulunsa Verso-oppilaille. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Mukaan Verso-neuvoston työskentelyyn pääsee siten, että koulunne Verso-ohjaaja ilmoittautuu ilmoittamalla Verso-neuvostoa ohjaaville Verso-kouluttajille.

Verso-neuvoston toimintaa ohjaavat Verso-ohjelman kouluttajat Laura Virtanen ja Anni Koivunen. 
Kysy lisää ja laita viestiä: laura.virtanen@sovittelu.com ja anni.koivunen@sovittelu.com

KOULUTUKSET:

* VERSO-koulutus: OPPILAILLE SOVITTELUTAIDOT:

Kevään 2016 VERSO-koulutuksia varataan parhaillaan - ota yhteyttä, niin sovitaan yhteisönne koulutusajat! 
"Verso on vaikuttanut myönteisesti koulumme ilmapiiriin ja on tullut luontevaksi tavaksi toimia. Versosovittelussa on parasta se, että se on lasten omaa toimintaa, hyvää osallisuutta. Lapsen itsetuntoa nostaa kun asian saa järjestymään parhain päin ihan omin ponnistuksin." (alakoulun ope)

* RESTO™-koulutus: HENKILÖKUNNALLE SOVITTELUTAIDOT JA RESTORATIIVINEN TYÖOTE:

Erittäin suositut oppimisyhteisöjen henkilökunnalle suunnatut RESTO™-kurssimme ovat käynnissä koko ajan. Koulutuskokonaisuuksia käynnistetään jatkuvasti yhteistyössä eri tilaajien kanssa. Seuraava kasvatuskentän henkilöstölle avoin RESTO™-kurssimme käynnistyy 19.-20.1.2016 - kurssilla on vielä hieman tilaa. Jos toivot kurssia omalle paikkakunnallesi, ota yhteyttä! Ilmoittautumiset ja lisätiedot koulutuspäällikkö Eeva Saarinen, eeva.saarinen@sovittelu.com 

Kurssiesite löytyy tästä: "Kohti kohtaamisen kulttuuria - sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö".

* MiniVerso-koulutus: SOVITTELUTOIMINTA KÄYNTIIN PÄIVÄKODEISSA:

Lisätiedot päiväkotien sovittelukoulutuksesta MiniVERSOn omalta sivulta! "Me ei tapella enää kun meil on se meijä oma minisopimus."

RAY tukee kiusaamisen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn keskittyvää sovittelutoimintaa. Käynnistämme koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhteinäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Sovittelijoiksi koulutamme niin oppilaita kuin eri oppimisyhteisöjen henkilökuntaakin. Lisäksi räätälöimme sovittelutaidon tuovia koulutuksiamme yhteistyössä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Esimerkkeinä muun muassa huoltajille suunnattu Verso-koulutus yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa, junnuohjaajille suunnattu koulutus yhteistyössä Kamppailija ei kiusaa -projektin kanssa ja puolustusvoimien kanssa toteutettu sovittelukoulutus sivareille. Ota yhteyttä ja lähde suunnittelemaan oman ryhmäsi sovittelukoulutusta!

Vuosi 2015 on VERSO-ohjelman juhlavuosi. Olemme kehittäneet ja laajentaneet suomalaista sovitteluosaamista jo viisitoista vuotta.

VERSOn juhlaseminaari toteutui tiistaina 10.11.2015 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Innostavien ja asiantuntevien esiintyjien myötä päivän antina saimme erinomaisen tietopaketin sovittelun merkityksestä koulujen ja oppilaitosten ilmapiirin parantamisessa ja kiusaamisen käsittelyssä. Seminaari antoi myös näkymiä sovittelun merkityksestä lapsiystävällisen oikeuden toteuttamisessa meillä, Euroopassa ja maailmalla. Seminaarin juonsi Aki Linnanahde.Tilaisuus toteutui osana vuoden 2015 Ahtisaaripäiviä. Seminaariin osallistui yli 200 VERSO-ohjelman kouluttamien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sovitteluosaajaa! Lue ohjelma tästä! Avaa tiedote tästä!
VERSO-tiimi kiittää lämpimästi kaikkia esiintyjiä ja osallistujia mukanaolosta!
Katso palkintojen ja tunnustusten saajat sekä päivän tunnelmat somesta:
facebookissa
Vertaissovittelu - sovittelu koulussa tai twitterissä #Verso15v  @Verso_koulu

VERSO-ohjelma tuo kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä oppilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä.  Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää koulujen toimintahäiriöitä koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.

Lue Sovittelun henki - tarina sovittelun alkuperäisestä hengestä.