In EnglishVERSO-ohjelma

Kohti kohtaamisen kulttuuria: sovittelutaidot oppilaille ja opiskelijoille sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle.

VERSO-ohjelma tuo kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä oppilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää kouluyhteisön jäsenten välisiä konflikteja koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.

RAY tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa. Käynnistämme koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi räätälöimme sovittelukoulutuksiamme yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olemme kouluttaneet esimerkiksi huoltajia, harrasteseurojen ohjaajia sekä oppilaitosten asuntoloita hyödyntämään sovittelevaa työotetta toiminnassaan.

UUSIA JULKAISUJA:

- "European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People" avaa hienosti niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Suomalainen sovitteluosaaminen on vahvasti edustettuna mallissa. Malliin liittyvät julkaisut (vol I, vol II ja vol III) ovat luettavissa tästä.

- "Osallistava koulu, aktiivinen maailma. Näkökulmia osallisuuteen ja globaalikasvatukseen kouluyhteisössä" on PLAN Internationalin kanssa yhteistyössä tuotettu sähköinen julkaisu, jossa kuvattuna mm. VERSOn matka Ugandan kasvatuskentille. Tiedote luettavissa tästä.

Verso-videoTuoreimmat tapahtumat kentältä näet Facebookissa.

MATERIAALIPANKKI
Follow
Facebook Twitter Instagram
Share
MATERIAALIPANKKI ON UUDISTUNUT!

MATERIAALIPANKISTA löytyy tulostettavaa materiaalia koulutuksemme käyneille. Materiaalipankin tunnukset jaetaan koulutuksen yhteydessä.

HUOM! Vanhat extranet-tunnukset eivät toimi uudessa materiaalipankissa. Mikäli käyttämäsi tunnukset eivät toimi tai ne ovat kadonneet, pyydä uusi salasana: verso(at)sovittelu.com
MUISTATHAN TIEDOTTAA!
Materiaalia saat näiltä sivuilta ja Facebookista!
  • Kokoa vertaissovittelijat ja ohjaajat pohtimaan Verso-toiminnan toteutumista. Ohjeita saat materiaalipankista!
  • Tee yhteenveto sovittelutapauksista ja kerro onnistumisista henkilökunnan kokouksissa!
Verson pelisäännöt
  • puolueettomuus
  • vapaaehtoisuus
  • ratkaisuja - ei rangaistuksia
  • vaitiolo
SSF RAY
Käyttäjätunnus:

Salasana:


KIRJAUDU
© Verso 2016